Referencje


Do tej pory zaufali nam:

 

MPWiK S.A w Krakowie

Wykonanie licznych prac w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie miasta Krakowa.

 

 Urząd Miasta i Gminy Skawina

• Wykonanie licznych prac w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie miasta Skawiny.
• Usuwanie awarii.
• Utrzymanie fontanny.

ZWiK Skawina

Obsługa w zakresie usuwania awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wg wynikłych potrzeb oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych, zadań wykonywanych siłami własnymi.

 ATT Sp. z o.o

Budowa 192m kanalizacji sanitarnej przy ul. Albatrosów w Krakowie.

BERRINGTON

Wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz budynku usługowego z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi z zagospodarowaniem terenu wraz
z infrastrukturą techniczną i drogą oraz budową zjazdów ul. 29 listopada Kraków” w roku 2015

Spółka mieszkaniowa BUDREM 5 Sp.z o.o.Sp.k.

Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie budowy przy budynku mieszkalnym Kraków ul.Cystersów
w 2014 r.

BUMA CONSTRACTOR Sp. z o.o Sp. k.

• Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej oraz przewiertu sterowanego dla obiektu usługowo-biurowego „Biedronka” przy ul. Lipskiej w Krakowie w 2012r.
• Wykonanie 57m kanalizacji sanitarnej oraz 190m kanalizacji deszczowej w 2013 r.
• Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przepompowni ścieków dla obiektu handlowo-usługowego przy
ul. Lipskiej/Węglarskiej w Krakowie w 2013 r.
• Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla budynku wielofunkcyjnego o charakterze komercyjnym wraz instalacjami Kraków ul.J.Conrada
i ul.Radzikowskiego w 2013 r.

CFE

• Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan na terenie rozbudowywanej hali magazynowo-biurowej Zakładu Wycieraczek VALEO Autosystemy Skawina ul.Przemysłowa 3 w 2013 r.
• Wykonanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągowej oraz kanalizacji podposadzkowej w ramach rozbudowy Zakładu Systemu Chłodzenia Silnika VALEO Autosystemy Skawina ul.Przemysłowa 3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp.z o.o.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w ramach „Budowy drogi Gminnej klasy GP w Skawinie w km 0+998,98 km 3+100,89 , Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,89 – obwodnica Skawinyskrzyżowanie z ul. Płk.Hałacińskiego do ul.Energetyków” w latach 2013-2014.

INTER-BUD

Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych, kanalizacji ogólnospławnej w przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz zz robotami dodatkowymi dla Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Sarmackiej w Krakowie 2012 r.

KARMAR S.A.

Wykonanie sieci zewnętrznych w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa trzech domów studenckich CM UJ wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej Kraków ul. Badurskiego”
w 2015 r.

KRAK-CHEM Sp. z o.o.

Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan dla „Budowy Zespołu budynków wielorodzinnych z usługami
i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, Kraków ul. Dobrego Pasterza 118” w 2011 r.

MEGAPOLIS

Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan wraz z układem drogowym na terenie Osiedla FI Kraków
ul. Rzemieślnicza.

MK BUD

Przebudowa 204 m sieci wodociągowej dla budowy parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego
w Krakowie przy ul. Focha.

Nowy Złocień Sp. z o.o sp.k.

• Wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Inwestycji „Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Agatowej/ Domagały w Krakowie” w latach 2015-2016.

Perfect Home Development Sp. z o.o
Osiedle Morelowe Spółka Komondytowa

Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan oraz przyłączy dla Osiedla Morelowego przy ul. Wąwozowej w Krakowie w 2010 r.

RD BUD

Wykonanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, drenażowej, sanitarnej, kanalizacji podposadzkowej oraz wodociągowej na terenie zakładu Woodward
w Niepołomicach w 2012 r.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „TRANS-ZIEM”

Budowa kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej zrealizowanej w ramach „Budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie”.

„WAKO” Spółka z o.o
WAKO- WILGA PARK Sp.k

Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan wraz z przyłączami dla Osiedla WILGA PARK przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

WAWEL INWEST Sp z o.o

Wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej na ul. Komuny Paryskiej w Krakowie.

P.H.U „ZIP” Z. i P. Klimas, Syk Sp. Jawna

• Wykonanie sieci wod-kan wraz z przyłączami dla Osiedla Morelowego przy ul. Wąwozowej w Krakowie w 2010 r.
• Wykonanie kanalizacji deszczowej dla Zespołu Budynków Mieszkalnych Kraków ul. Dębskiego,
• Wykonanie sieci wod-kan wraz z przyłączami dla Osiedla Malinowego przy ul. Petrażyckiego w Krakowie.