Oferta

  • budowa sieci i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej,
  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budowa sieci i przyłączy gazowych,
  • montaż oczyszczalni ścieków,
  • konserwacje i remonty w/w zakresie,
  • przewierty i przeciski poziome do Φ1000 mm : pod drogami, wjazdami, utwardzonymi placami
  • zgrzewanie rur,
  • prowadzenie robót budowlanych i ziemnych,